Az oldal üzemeltetését a Magyarországi Református Egyház látja el!
A Generális Konvent Elnökségének  körlevele pünkösdre és a Magyar Református Egység Napjára A Generális Konvent Elnökségének körlevele pünkösdre és a Magyar Református Egység Napjára

2015.05.20.

"Megmaradni, helytállni, lelkeket hódítani csak az tud, aki bátor és erős. A Lélek is ilyenekké tesz bennünket. Ezért kérjétek, vegyétek a Lélek ajándékát! Másokat felsegíteni, példát venni és példát adni csak az tud, aki szeret. A Szentlélek tanít meg bennünket erre a szeretetre. Ezért kérjétek és vegyétek a Lélek ajándékát."

Vizsgázik az egységEgyházvezetői és bizottsági tanácskozások, országos és regionális, szervezeti és intézményi találkozások, gyü­lekezeti látogatások, kölcsö­nös vendégszolgálatok. Meg­annyi eredménye a magyar református egység hat esz­tendejének. A 2009. május 22-én Debrecenben ország-világ előtt megerősített közösség azonban mégis csak most vizsgázik igazán. A 2013 novemberétől kialakult és egyre elmélyülő ukrán válság veszélybe sodorta a kárpátaljai magyar református közösség létét. Vajon a Kárpát-medencei reformátusság miként áll helyt e súlyos helyzetben? Ennek jártunk utána cikkünkben.

RZF 2015

Református Zenei FesztiválMájus utolsó hétvégéjén tartják a XII. Református Zenei Fesztivált.
KántortalálkozóMájus 31-én Fóton – a nyári tanfolyami kántkorképzés ötven éves jubileumát ünnepelve – országos kántortalálkozót tartanak.

Szeretethíd 2015

A legnagyobb segítség az, amihez a legjobban értünk„A legnagyobb segítséget mindenki azon a területen tudja nyújtani, amihez a legjobban ért" – interjú Szinetár Dórával, a Szeretethíd idei házigazdájával.
Továbbadni, amit kaptunkKözel tizenötezren regisztráltak a hetedik Szeretethídra, hogy mozduljanak, segítsenek, szeressenek szerte a Kárpát-medencében május 29-én és 30-án – Győri Judittal, az esemény főkoordinátorával beszélgettünk.

Kálvincsillag

A Kálvincsillag interneten olvasható lapszámaiA Kárpát-medencei református közösségek életét bemutató lapot 2010-2013. között évente adta ki a Magyar Református Egyház.

Galéria

2009. május 22. - Építkezés 2009. május 22. - Építkezés

Szeretetszolgálat

Magyar Református Szeretetszolgálat

CímerünkMagyar Református Egyház címere

Az egység első öt évére visszatekintve

Az egység jövőjeTörténelmi idő volt 2009. május 22. – hangzott el május 24-én a debreceni Református Egység Fesztivál püspöki kerekasztalán. A Magyar Református Egyház részegyházainak lelkészi vezetői a Debreceni Református Kollégium dísztermében tartott beszélgetésen elmondták: ha nincs egység, akkor jövő sincs.
A Református Egység Fesztivál ünnepi nyilatkozata (Debrecen, 2014. május 24.)A református egységfesztivál alkalmából a Generális Konvent Elnöksége a rendezvény jelmondata, a „Legyenek láthatóvá tetteid..." (Zsolt 90,16) ige alapján a következő nyilatkozatot teszi.

Közös Zsinat 2013-ban

Nem csak tankönyv2013-ban világszerte megemlékeztek a Heidelbergi Káté négyszázötven éves évfordulójáról. Ebből az alkalomból készült el a káté új magyar fordítása is. Június 28-án a debreceni Nagytemplomban ült össze a Kárpát-medencei református egyházak közös alkotmányozó és törvényhozó testülete. A Közös Zsinat elfogadta a Heidelbergi Káté magyar fordításának új szövegváltozatát, felvette soraiba a Horvátországi Református Keresztyén Kálvini Egyházat és módosította a Magyar Református Egyház alkotmányát is.

2009. május 22.

Mi történt 2009. május 22-én? Mi történt 2009. május 22-én?“Tudja, a Magyar Református Egyház létrejötte, Debrecen, hatalmas tömeg” – hangzik bosszúsan a válasz, ha valaki még mindig megkérdezi: “Mi volt május 22-én?” Vannak, akik együtt ünnepeltek a húszezer reformátussal. Kocsis Attila amerikai esperes, Köntös László dunántúli főjegyző, Kovács Barnabás, a KRE stratégiai igazgatója, Gilicze Réka, a Szeretetszolgálat szóvivője és Magyar Marcell egyetemista osztotta most meg élményeit.
A Magyar Református Egyház Alkotmánya A Magyar Református Egyház AlkotmányaA Magyar Református Egyház 2009. május 22-én elfogadott és 2013. június 28-án módosított alkotmányának teljes szövege.
Katekizmus – kérdés-felelet formájában az egységrőlMi a Magyar Református Egyház? Mik voltak az előzményei és okai az egységesülésnek?