Az oldal üzemeltetését a Magyarországi Református Egyház látja el!
A magyarországi reformáció első évszázadai A magyarországi reformáció első évszázadai

2010.05.17.

A Magyarországi Református Egyház történetének kezdetei: az első reformátorok, a presbiteri rendszer kialakulása és az ellenreformáció viszontagságos évtizedei.

Reformátusság a XIX. században: egyenjogúság és egységülés Reformátusság a XIX. században: egyenjogúság és egységülésAz 1848-as forradalom meghozta az egyenlőséget a reformátusoknak, a kiegyezés után, 1881-ben pedig létrejöhetett az egységes országos egyház is.
Református egyház a XX. században: megpróbáltatások sora Református egyház a XX. században: megpróbáltatások soraA Trianon utáni szétszakítottság, a két világháború közötti revizionizmus, majd a kommunista elnyomás és a Kádár-korszak alatti lassú, de biztos sorvadása - ezekkel mind szembe kellett néznie a magyarországi reformátusságnak.
A trianoni utódállamok magyar reformátussága A trianoni utódállamok magyar reformátusságaAz első világháború után nemcsak Magyarország veszítette el területének kétharmadát, lakosságának felét, hanem az 1881 óta egységes magyar református egyház esett újra részekre. Ettől kezdve - liturgiai és egyházjogi szempontból - az utódállamokbeli református egyházak egymástól elszigetelten fejlődtek.
Az egységes Magyar Református Egyház felé2004 nyarától új együttműködési formaként működik a Kárpát-medencei Magyar Református Generális Konvent - röviden: Generális Konvent -, a Kárpát-medencei magyar református egyházak, egyházkerületek és egyházmegyék mindenkori törvényesen megválasztott hivatalban lévő elnökségégeinek a Magyar Református Egyház egységét munkáló tanácskozó és javaslattevő testülete.
A Magyar Református Egyház AlkotmányaA Magyar Református Egyház 2009. május 22-én elfogadott és 2013. június 28-án módosított alkotmányának teljes szövege.
Reformátusok a kegyelem trónusánál Reformátusok a kegyelem trónusánálA Generális Konvent Liturgiai Bizottsága közös gondolkodásra hív minden olyan református egyháztagot és testületet akinek, és amelynek fontos az istentisztelet ügye. Reformátusok a kegyelem trónusánál– A magyar református istentisztelet megújulásának teológiai alapelvei címmel egy kiadvány jelentetett meg a Magyarországi Református Egyház.

Galéria

2009. május 22. - Építkezés 2009. május 22. - Építkezés

Szeretetszolgálat

Magyar Református Szeretetszolgálat

CímerünkMagyar Református Egyház címere