Az oldal üzemeltetését a Magyarországi Református Egyház látja el!

Szlovéniai Református Keresztyén Egyház

2010.05.13., 12:23

A Magyar Református Egyház Alkotmányozó Zsinatán Bódis Tamás lelkész és Kócán Géza egyházelnök látta el kézjegyével a közös alkotmány ratifikációs nyilatkozatát.
Székhely: Szentlászló
Egyháztagság: 400
Egyházközségek száma: 4

Az itteni néhány gyülekezetet az első világháborúig, majd a trianoni határ létrejöttével és a Szerb-Horvát-Szlovén Királyság, ill. Jugoszlávia megalakulásával – amíg a határ átjárható maradt – a közeli őrségi falvak (Őriszentpéter, Kercaszomor és Szentgyörgyvölgy) lelkészei látták el. 1935-től a negyvenes évek végéig saját lelkész szolgált itt. Az elkövetkező 60 évben azonban nem volt önálló lelkészük, ekkor a Jugoszláviai Református Keresztyén Egyház negyedévente küldött ide lelkészt. Az ország függetlenedését követően 1993-ban alakult meg a Szlovéniai Református Keresztyén Egyház. A történelmi helyzetből kifolyólag ekkor a Dunántúli Református Egyházkerülettel került szorosabb kapcsolatba és innen is járt át a szolgáló lelkipásztor egészen 2008 őszéig, amikor egy fiatal, helyben lakó lelkészházaspár kezdhette meg a szolgálatot.

Galéria

2009. május 22. - Építkezés 2009. május 22. - Építkezés

Szeretetszolgálat

Magyar Református Szeretetszolgálat

CímerünkMagyar Református Egyház címere