Az oldal üzemeltetését a Magyarországi Református Egyház látja el!

Szerbiai Református Keresztyén Egyház

2010.05.13., 12:16

2009. május 22-én Csete Szemesi István püspök és Hallgató Imre főgondnok írta alá a Szerbiai Református Keresztyén Egyház nevében a Magyar Református Egyház Ratifikációs nyilatkozatát.
Székhely: Bácsfeketehegy
Egyháztagság: 17000
Egyházmegyék száma: 2
Egyházközségek száma: 15

Az egykori Jugoszlávia területén szerveződő magyar reformátusság számára a második világháború, valamint az utóbbi időben a délszláv háborúk jelentettek nagy vérveszteséget. Az itteni kommunista rendszer viszonylag nagyobb szabadságot engedett ugyan az egyházaknak, de az intézményrendszer hiánya (pl. saját lelkészképzés) és a nacionalizmus erősödése az egyház életét is megnehezítették. A mesterséges államalakulat szétesésével a Jugoszláviai Református Egyház is több részre vált szét. Ezek közül legjelentősebb a szerbiai Református Keresztyén Egyház.

„Bár a lelki egység megvolt az elszakított országrészek református egyházai között, amit az egymás terhének hordozása példái és fontos testületi vagy egyéni döntések bizonyítanak, de a szemmel látható, „tapintható” egység is létfontosságú (…). Kálvin írására utalva: ezt, amit most elérünk, tekintsük kezdetnek, tekintsük református egységünk erősítésében egy új fejezet kezdetének.”

Csete Szemesi István, a Szerbiai Református Keresztyén Egyház püspöke

Galéria

2009. május 22. - Építkezés 2009. május 22. - Építkezés

Szeretetszolgálat

Magyar Református Szeretetszolgálat

CímerünkMagyar Református Egyház címere