Az oldal üzemeltetését a Magyarországi Református Egyház látja el!

Kántortalálkozó

2015.05.19., 20:44

Május 31-én Fóton – a nyári tanfolyami kántkorképzés ötven éves jubileumát ünnepelve – országos kántortalálkozót tartanak.
Erre elsősorban a tanfolyamok egykori és mai résztvevői hívják, de szeretettel várnak minden a gyülekezetben vagy iskolában egyházzenei szolgálatot végző kántort, karnagyot és ének-zene tanárt, határainkon túlról. A szervezők célja, hogy a találkozás élménye hozzájáruljon az emlékek, élmények felelevenítéséhez, a nemzedékek találkozása pedig segítse a múlt és a jövő kapcsolódását, az egyházzenész- és kántorképzés jövőjének továbbgondolását.

A kántortalálkozó programja:

Ünnepi istentisztelet de. 10 órakor a Fót-Központi Református Egyházközség templomában a Gárdonyi Zoltán Énekkar, valamint a gyülekezet más zenei
együttesei szolgálatával, Németh Pál és Godán Sándor vezetésével.

Kalocsay Ferenc ny. kántor-karnagy köszöntése 90. születésnapja alkalmából.

Közös ebéd déli 12 órakor a Mandákban, a két protestáns egyház 1958-61 közötti közös kántorképzésének helyszínén. (Ma
Evangélikus Kántorképző Intézet, Fót Berda József u. 3.)

A 16 óráig tartó délutáni program mottója: Múlt és jövő – nemzedékek találkozása

A múlt emlékei képekben, hangfelvételeken

Közös éneklés

A jövő feladatai – beszélgetés és bemutató az új énekeskönyvről, ennek istentiszteleti vonatkozásairól, valamint az egyházzenei szolgálat sajátos kérdéseiről.

A találkozó megfelelő előkészítése érdekében a szervezők várják a részt venni szándékozók rövid visszajelzését a refzsin.zene@reformatus.hu címen.

Galéria

2009. május 22. - Építkezés 2009. május 22. - Építkezés

Szeretetszolgálat

Magyar Református Szeretetszolgálat

CímerünkMagyar Református Egyház címere